EIGEN BLOEDBEHANDELING 

Eigen Bloed Behandeling (EBB) is gebaseerd op het principe dat het heractiveren van bloed een gunstige invloed heeft op de gezondheid. Bloed wordt na afname in een oplossing gemengd en behandelt d.m.v. elektroden en UV-licht. Hierdoor neemt de fotonen-emissie (terugbrengen van oorspronkelijke lichtwaarde) toe, hetgeen lijkt samen te hangen met de geneeskracht van het bereide preparaat. Verder onderzoek kan bepalen in welke mate bereikte resul­taten een rechtstreeks gevolg zijn van enzymwerking, ozonbehandeling (verrijkte zuurstof), isopathie (behandeling van ziekte met ziektestoffen) of beïnvloe­ding van het immuunsysteem.

Behandeling

Het afgenomen preparaat wordt geschud met de ‘Hämo-Activator’ van Höveler/Gärtner. Vervolgens wordt het in het spierweefsel geïnjecteerd, dat later weer wordt afgebroken. Dit proces activeert stoffen in het weefsel die het organisme weer tot vorming van nieuw bloed aanzetten. De in het bloed aanwezige eiwitten, zouten, mineralen, urinezuren, hormonen en immune globulinen (deel van bloedplasma) worden dan afgebroken tot kleine prikkellichaampjes, waarbij ook enzymen vrijkomen, die op het totale zenuwstelsel inwerken. De celstofwisseling wordt versterkt en het gehele bloedbeeld ondergaat een grote verbetering.

Om voorafgaand bij hart- en vaatklachten een diagnose te kunnen stellen, tussendoor te monitoren en ten aanzien van de behandeling een effectmeting te doen, wordt gebruik gemaakt van een Arteriograph, een vaatkwaliteitsonderzoek op grond van een vast meetprogramma. Dit apparaat registreert en analyseert het bloeddrukpatroon om daarmee de kwaliteiten van het vaatstelsel vast te stellen. Op basis van die onderzoeksresultaten kan een indicatiestelling voor de Eigen Bloed Behandeling voortvloeien.

Het gehele consult, inclusief bloedafname, de bereiding in de Hämo-Activator nach Gärtner en vervolgens het injecteren van het eigen bloed, duurt in totaal ongeveer een half uur. Bij de patiënt wordt 2-3 ml bloed afgenomen uit een ader, meestal in de elleboogholte, en vermengd met 2-3 ml steriel water. Na de bloedafname houdt de patiënt de arm omhoog om nabloeding en bloeduitstortingen te voorkomen. Terwijl het bloedmengsel wordt bereid, wordt de medische administratie geregeld. Na afronding van de bereiding wordt het bloedmengsel hoog in de bilspier/heup geïnjecteerd.

Na behandeling met eigen bloed kan de behandelde op de dag van de injectie of enkele dagen erna een licht gevoel van vermoeidheid krijgen, soms met wat lichte koorts en met de aanwijzing, dat het organisme hier positief op reageert en waarna gezondheid volgt. Na de vermoeidheid treedt toename van meer energie het lichaam weer in. Behandeling met eigen bloed geeft een positieve verandering van het vegetatief zenuwstelsel.

Indicaties        

- Krampen in de benen of op andere plaatsen

- Circulatiestoornissen

- Dreigende amputaties

- Herseninfarct

- Thrombofletis

- Infectiehaarden

- Chronische zenuwaandoeningen         

- Slapeloosheid                                                                                                                           

- Allergie die met stofwisseling verband houdt            

- Enkele vormen van hooikoorts en astma          

- Diverse buikklachten

- Onregelmatige menstruatie   

- Huidaandoeningen

- Reuma

- Eetlustgebrek

- Pijnstillend effect

- Overgang

- Depressie

- Contra-indicatie: overgewicht

Lees hier een patiënttevredenheidsonderzoek.