HOMEOPATHIE 

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken.

Potentiëring

Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen. Door het potentiëringsproces neemt de chemische, giftige werking af maar wordt de geneeskrachtige werking sterker, ook bij hoge potentiëring. Dit wordt gedaan in stappen. Bij een D-potentie (Decimale potentie) gebeurt dit in stappen van 1 op 10 en bij een C-potentie (Centicemale potentie) in stappen van 1 op 100, bij de LM-potentie (1 op 50.000).

Similia

De essentie van de homeopathie is het vinden van het geneesmiddel dat in staat is het zelfgenezende vermogen van de patiënt optimaal te stimuleren. Dus in feite helpt het homeopathisch geneesmiddel iemand zelf te genezen. Dit gebeurt door de similiaregel: ‘het gelijkende wordt door het gelijkende genezen’ oftewel ‘Similia Similbus Curentur’. Dat wil zeggen dat er een geneesmiddel wordt gezocht bij een zieke waarvan bekend is, dat het – in grotere hoeveelheden – dezelfde verschijnselen kan veroorzaken. Een geneesmiddel kan afkomstig zijn van een mineraal, een plant of een dier.

2 voorbeelden:

Koffie maakt je - kortdurend - wakker en helder, maar enige tijd later wordt je juist slaperiger en is er een nieuwe koffiepauze nodig. Bij inslaapproblemen met heldere, wakkere gedachten, kan homeopathisch ‘Coffea’ helpen om in te slapen.

Bij het snijden van een ui kun je brandende, tranende ogen krijgen. Bij allergie met tranende en brandende ogen kan het homeopathische middel gemaakt van de ui, Allium cepa, verlichting geven.

Diagnose

Het stellen van de homeopathische diagnose gebeurt op basis van de etiologie, de klachten en de fysieke en psychische kenmerken van de patiënt. De gehele lichamelijke en psychische toestand van de patiënt, samen met zijn geschiedenis, bepalen het homeopathisch similimum, het best passende geneesmiddel. Bij iedere patiënt wordt een keuze uit zo’n 3.000 verschillende geneesmiddelen gemaakt.

Iedere patiënt krijgt naast een reguliere medische diagnose ook een individuele homeopathische diagnose.

Homeopathische geneeskunde kan op verschillende niveaus toegepast worden:

– lokaal: symptomatisch gericht

– als isopathie: ziekte behandelen met ziektestoffen, op basis van de dieperliggende ‘oorzaak’.

– klinisch: het heersende klinische beeld, geschikt voor huisartsen

– constitutioneel: gericht op het totaalbeeld van symptomen en karakteristieken

Indicaties

Homeopathie kan meestal gebruikt worden naast noodzakelijke reguliere medicatie en biedt ondersteuning bij de volgende ziektebeelden:

– Chronische aandoeningen

– Als reguliere medicijnen gecontraïndiceerd zijn

– Blijvende klachten na ziekte of gebruik  medicatie

– Terugkerende en persisterende klachten

– Klachten na een trauma

– Onbegrepen klachten

Lees meer over de geschiedenis van homeopathie

Bron: AVIG