NATUURGENEESKUNDE

Holistisch

 

Gezond zijn is in evenwicht zijn in de breedste zin. Dit evenwicht wordt gehandhaafd door fysiologische systemen in het lichaam die streven naar balans en evenwicht, het zogenaamde regulatiesysteem. Chronische ziekten worden voorafgegaan door een sluipende ontregeling van dit regulatiesysteem.

 

De natuurgeneeskunde gaat ervanuit dat een volledige genezing (fysiek, emotioneel en spiritueel) vaak alleen mogelijk is wanneer de patiënt zelf ook inzicht heeft in de oorzaak van de klachten, zodat de patiënt een actieve rol kan spelen in het wegnemen van de oorzaken. Er is niet altijd één oorzaak en door de holistische benadering komen zowel oorzakelijke factoren uit het verleden als ook in de huidige leefwijze aan het licht. Natuurgeneeskunde is niet gericht op het wegwerken van ziekteverschijnselen, maar op het actief verbeteren van de omstandigheden, zodat het lichaam zichzelf geneest. Dit kan dus ook bij acute ziekten worden toegepast.

 

Vervuiling

 

Wanneer het hormonale en energie-evenwicht verstoord is kunnen toxinen (zuurresten en giftige afvalstoffen) achterblijven in het weefselvocht en in de cellen. We weten tegenwoordig dat cellen, net als batterijen, geladen zijn met elektrische energie en voortdurend stroomstootjes en fotonen afgeven. Door vervuiling van onze leefomgeving komt iedereen in aanraking met schadelijke invloeden. Door de vervuiling van cellen en verzuring van de weefsels wordt dit stromingsproces mogelijk geblokkeerd. Mede afhankelijk van de leeftijd, de aanleg of een reeds bestaande orgaanbeschadiging ontstaan chronische ziekten.  

 

Speciale aandacht hierbij krijgen het maag-darmkanaal en de uitscheidingsorganen zoals nieren, lever en galwegen. Onbewust van het gevaar drinkt en eet men schadelijke producten, men bouwt stress op of verspilt levensenergie. Het onderdrukken van acute ziekten en emoties, het gebruik van antibiotica en hormonen (hormoonvlees, pilgebruik) en invloeden van chemische stoffen uit het milieu spelen hierbij een rol. Opsporing en verwijdering van medicijnresten, zware metalen, amalgaam of verborgen ontstekingshaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het ook vaak nodig om een emotioneel “reinigingsproces” te ondergaan.

 

Behandeling

 

Alle mensen zijn deel van de natuur, maar vergeten dat nogal eens, vooral als zij ziek zijn. Onder het motto ‘gemak dient de mens’ wil men zo snel mogelijk, desnoods door onderdrukking met chemische middelen, van de klachten afkomen. Dat is een begrijpelijke wens en bij acute ziekten lukt het op die manier ook vaak. Bij chronische klachten echter gaat dat niet zo gemakkelijk: de toegepaste geneesmiddelen werken vaak niet en/of hebben schadelijke bijwerkingen. Een bekend probleem is ook dat mensen allerlei klachten kunnen hebben, terwijl de dokter geen afwijkingen vindt en dus geen diagnose heeft. Het zit dan “tussen de oren” en “je moet er maar mee leren leven”.

 

Natuurgeneeskunde wordt zowel curatief als preventief toegepast. Het gaat uit van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet. Dit omvat een breed scala aan behandelwijzen en adviezen over o.a. reinigen (ontgiften, detox), vasten, voeding en dieet, beweging, ademtherapie, natuurlijke middelen en supplementen.

 

De kennis van natuur- en scheikunde en van de functie van voedingsstoffen en diverse voedingsmiddelen heeft geleid tot de ontwikkeling van speciale dieetvormen en de toepassing van voedingssupplementen (vitaminen, mineralen, aminozuren, etc.). Ook specifieke vormen van massage, vormen van bewustwording (mindfulness), intuïtie en biologische middelen kwamen in de loop der tijd tot ontwikkeling.

 

Een aan natuurgeneeskunde verwante behandelwijze is fytotherapie: het behandelen van gezondheidsklachten en ziekten met kruidengeneeskunde of fytotherapeutica.

 

Bron: AVIG